Opleveren

Zo snel mogelijk na de huuropzegging komen wij bij u langs om met u te bespreken hoe u de woning aan ons moet opleveren. In ieder geval moet de woning schoon, in goede staat en zonder gebreken zijn.

Op de dag van vertrek komen we controleren of de gemaakte afspraken zijn nagekomen en dan kunt u de sleutels aan ons overdragen. Geeft u de sleutels in geen geval zelf aan de nieuwe huurder. Dat doet LEKSTEDEwonen.
Veranderingen die de verhuurbaarheid niet nadelig beïnvloeden en goed onderhouden zijn, mogen in de woning achterblijven. Veranderingen die de opzichter niet accepteert, zult u moeten verwijderen. LEKSTEDEwonen kan het ook voor u doen op uw kosten.

Eindafrekening
De eindafrekening voor de opgezegde woning ontvangt u binnen twee maanden na het inleveren van de sleutels. Als u de woning niet heeft achtergelaten zoals was afgesproken, brengt LEKSTEDEwonen de kosten bij u in rekening van de te verrichten werkzaamheden. Op de eindafrekening wordt aangegeven of u huur terugkrijgt of moet betalen.