Overname

Het is mogelijk om inboedel of stoffering aan de nieuwe huurder aan te bieden. Beide partijen dienen daarvoor een overnameformulier te ondertekenen. Zorgt u ervoor dat dit formulier uiterlijk bij de eindcontrole bij LEKSTEDEwonen wordt ingeleverd?

Wil de nieuwe huurder niets overnemen, dan zult u de spullen zelf moeten (laten) verwijderen. Als er bij de eindinspectie nog geen nieuwe huurder bekend is, kunt u in goed overleg met de opzichter uitstel krijgen. U laat dan de over te nemen spullen achter tot het moment dat de nieuwe huurder bekend is. Wil de nieuwe huurder deze uw spullen niet overnemen, dan heeft u drie dagen de tijd om deze te verwijderen. Doet u dat niet, dan voert LEKSTEDEwonen de werkzaamheden op uw kosten uit.

In de brochure Aandachtspunten bij overname leest u hoe u de oplevering vlot kunt laten verlopen.
Download hier het Overnameformulier.