Voorwaarden/Regels

Als u gaat verhuizen ontvangen wij graag een schriftelijke huuropzegging van u. Hiervoor kunt u het Huuropzeggingsformulier gebruiken. Als de huurovereenkomst op twee namen staat moeten beide personen de huuropzegging onderteken.

De opzegtermijn van de huurovereenkomst is minimaal één maand gerekend vanaf de ontvangstdatum van het huuropzeggingsformulier bij LEKSTEDEwonen. U kunt elke dag van de week opzeggen als het maar een werkdag is. Eerder opzeggen kan ook. Het voordeel daarvan is dat wij dan eerder een nieuwe huurder kunnen zoeken. Dat kan voordeling voor u zijn als u zaken wilt laten overnemen.
LEKSTEDEwonen berekent tot en met de einddatum van de huurovereenkomst de huur aan u door. Eventueel teveel betaalde huur krijgt u terug bij eindafrekening voor de woning.
Donwload hier het huuropzegginsformulier.   

Gedeeltelijke huuropzegging
Een verbroken relatie geeft al genoeg ellende en kopzorgen. Regel de formele zaken goed, en zeg de huur op als de huurovereenkomst op twee namen stond. Anders blijft u medeverantwoordelijk voor de huurbetaling! U kunt het Formulier gedeeltelijke huuropzegging hiervoor gebruiken.  

Overlijden
Ook bij overlijden, geldt een minimale opzegtermijn van één maand. Van rechtswege eindigt de huurovereenkomst aan het einde van de tweede (kalender)maand na het overlijden, maar als erfgenaam mag u eerder opzeggen. Een voorbeeld: als de huurder op 13 juli is overleden, eindigt de huurovereenkomst op 30 september.