Belastingen

Behalve het huurbedrag en de kosten van onder meer gas, water en elektriciteit heeft u als huurder van een woning van LEKSTEDEwonen ook te maken met een aantal (lokale) belastingen die u moet betalen. Op de website van de gemeente Vijfheerenlanden (www.vijfheerenlanden.nl) staat een overzicht van de verschillende belastingen waar u rekening mee moet houden.