Servicekosten

Iedere maand betaalt u huur voor uw woning. Het totale huurbedrag bestaat uit de netto huur (of kale huur) en de servicekosten

Netto huur
De netto huur betaalt u voor het gebruik van uw woning. Dit is het bedrag waarover jaarlijkse huurverhoging wordt berekend. De belastingdienst gebruikt dit bedrag voor het berekenen van de huurtoeslag. Elk jaar op 1 juli wordt de netto huur vastgesteld.

Servicekosten
De servicekosten betaalt u voor diensten en leveringen die LEKSTEDEwonen voor u uitvoert en die vaak voor een heel woongebouw zijn afgesproken. Het gaat dan om bijkomende kosten als gas-, elektriciteit- en waterverbruik, glasverzekering, bijdrage rioolontstopping, schoonmaak en de huismeester. Voor deze servicekosten betaalt u maandelijks een voorschot. Zodra de werkelijke kosten bekend zijn, ontvangt u – meestal rond april/mei een eindafrekening voor de verrekenbare kosten. Daarin ziet u:
- De werkelijke servicekosten van het afgelopen jaar.
- Wat u het afgelopen jaar al betaald heeft aan servicekosten.
- Wat u nog moet betalen of terugkrijgt.
- Off het voorschotbedrag verandert.

Wat zijn verrekenbare servicekosten?
Verrekenbare servicekosten zijn kosten die per huurder kunnen verschillen. U betaalt de werkelijke kosten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om: elektra, water, husimeester, gasverbruik en schoonmaakkosten.

Wat zijn niet verrekenbare servicekosten?
Niet verrekenbare servicekosten zijn kosten gebaseerd op een vast tarief. Alle huurders betalen hier voor dezelfde kosten. Het gaat dan bijvoorbeeld om: glasverzekering en rioolfonds.