Huurovereenkomst

Voor alle woningen die LEKSTEDEwonen verhuurt, gelden onze Algemene Huurvoorwaarden. Er staat niet alleen in wat wij van u verwachten, maar ook wat u van ons kunt verwachten.

Hieronder kunt u de Algemene Huurvoorwaarden, het Onderhouds-ABC, huurovereenkomst (voor één of twee huurders) en aanvullende voorwaarden (reglementen) downloaden. Welke versie op uw situatie van toepassing is, is afhankelijk van de ingangsdatum van uw huuroverenkomst. 
Voor de bewoners van de appartementen Donjon en in Vijfheerenlanden is bovendien een woonreglement van toepassing. In een appartement is het immers extra belangrijk om rekening te houden met omwonenden. Daarom gelden daar aanvullende voorwaarden.

Huurovereenkomst
Algemene Huurvoorwaarden (april 2017)
Onderhouds-ABC (april 2017)
Huurovereenkomst met een huurder
Huurovereenkomst met twee huurders

Prettig wonen in de Donjon
Prettig wonen in de Vijfheerenlanden

Oudere versies van de Huurvoorwaarden en onderhoudsverplichtingen:
Algemene Huurvoorwaarden en Onderhoudsverplichtingen 11 september 2011
Algemene Huurvoorwaarden en Onderhoudsverplichtingen 2009
Onderhoudsverplichtingen 2009

Algemene Huurvoorwaarden april 2004
Onderhoudsverplichtingen 2004