Overlast melden

Ervaart u overlast van uw buren, ga dan een gesprek aan. Soms zijn mensen zich er namelijk niet van bewust dat ze overlast veroorzaken. En bedenk wat u ervan zou vinden als u van de verhuurder een brief krijgt terwijl u niet wist dat u overlast veroorzaakte! Ga niet praten als u boos bent, maar wacht tot u rustig bent. Probeer samen een oplossing te bedenken. Kijk voor meer informatie in de brochureWat als u er zelf niet uit komt?

Overlast melden
Als uw gesprek met de overlastveroorzaker geen effect heeft, kunt u dit schriftelijk melden bij LEKSTEDEwonen. Vermeld waaruit de overlast bestaat, wanneer deze plaatsvindt, wat u er zelf al aan gedaan heeft om tot een oplossing te komen en wat u van ons verwacht. U kunt hiervoor ons formulier Melding overlast gebruiken.
In de meeste gevallen schrijven wij de overlastveroorzaker aan met het verzoek om een einde te maken aan de overlast. U wordt hiervan op de hoogte gebracht. Wanneer de overlast daarna aanhoudt, moet u dit opnieuw schriftelijk melden. Dit is noodzakelijk voor de opbouw van een dossier.

Ernstige overlast
Ernstige (geluids)overlast kunt u direct bij de politie melden (0900-8844). Het is belangrijk dat de politie de overlast kan constateren op het tijdstip dat deze daadwerkelijk plaatsvindt. Uw meldingen worden door de politie vastgelegd in een dossier.

Overlast die LEKSTEDEwonen niet (alleen) behandelt
Bij strafbare feiten zoals bedreiging, mishandeling, vernieling of discriminatie is het verstandig om aangifte te doen bij de politie. In geval van discriminatie kunt u het anti-discriminatiebureau (ADB) in uw omgeving erbij betrekken. Het ADB en/of de politie helpen u dan verder. Wij ontvangen wel graag een kopie van uw aangifte.
Overlast van parkeren en klachten over zwerfvuil of groenonderhoud kunt u melden bij de gemeente.

Als de overlast blijft aanhouden
Als bemiddeling van LEKSTEDEwonen, al dan niet samen met politie, gemeente en hulpverleners, niet heeft geleid tot het gewenste resultaat, dan kunt u met LEKSTEDEwonen bespreken of er juridische stappen genomen kunnen worden.