Veranderde situatie

LEKSTEDEwonen wilt graag weten wie haar bewoners zijn. Het kan zijn dat in de loop van de tijd iemand (tijdelijk) bij u komt wonen. Een relatie kan ook eindigen of één van de partners kan komen te overlijden. Als er iets verandert in uw persoonlijke situatie, dan moet u dat altijd doorgeven aan LEKSTEDEwonen.

Klik op het onderwerp waarover u meer wilt weten:

Inwonen, Samenwonen en Medehuurderschap
Relatiebeëindiging
Wat te doen bij overlijden?
Onderverhuur
Urgentie