Samenwonen / Medehuur

Gaat u samenwonen of wilt u iemand (tijdelijk) in uw woning laten inwonen, dan moet u daarvoor altijd een verzoek indienen bij LEKSTEDEwonen. Wilt u dat uw partner op de huurovereenkomst komt te staan, dan kunt u Medehuurderschap aanvragen.

Wij willen graag weten wie onze bewoners zijn. Om anderen op uw adres te laten (in)wonen, heeft u vooraf schriftelijke toestemming nodig van LEKSTEDEwonen en de gemeente. Het is dus niet voldoende als u (of de inwoner) alleen de gemeente van de verhuizing op de hoogte stelt. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier "Verzoek om toestemming voor inwonen". De hoofdhuurder ontvangt binnen twee weken een toestemmingsbrief (of eventuele afwijzing) van het inwoningsverzoek.
U kunt de Brochure Inwonen en Inwoningsverzoek downloaden.

Uw nieuwe huisgenoot krijgt niet automatisch de positie van medehuurder, behalve bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Hij of zij heeft geen recht op de woning wanneer u de huurovereenkomst opzegt. Medehuurderschap kan aangevraagd worden als u een samenlevingscontract heeft of minimaal twee jaar een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voert. 
In de brochure Medehuurderschap leest u er meer over. Een aanvraagformulier Medehuurderschap kunt u hier downloaden.