Urgentie

Bij hoge uitzondering kan een woningzoekende voorrang krijgen bij de toewijzing van een woning. Er is dan sprake van urgentie.

Om een urgentieverklaring te krijgen moet u voldoen aan een aantal strenge regels, zoals de noodzaak om op heel korte termijn te (moeten) verhuizen. De voorwaarden voor een urgentie zijn vastgelegd in de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2017, gemeente Vianen.
Een urgentieverklaring kunt u aanvragen bij de gemeente Vijfheerenlanden, telefoon (088) 599 70 00 en www.vijfheerenlanden.nl.