Wat te doen bij overlijden?

Als uw partner overlijdt, ontvangen wij graag een kopie van de overlijdensakte of de rouwkaart. Dan kunnen wij de gegevens in onze administratie aanpassen.

Als de laatst achtergebleven huurder komt te overlijden, geldt er een minimale opzegtermijn van de huur van één maand. Als nabestaanden niet opzeggen eindigt de huurovereenkomst van rechtswege aan het einde van de tweede (kalender)maand na het overlijden.

Maar wat gebeurt er als de hoofdhuurder overlijdt en de achterblijvende bewoner is geen medehuurder?
Als de bewoner gedurende twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding voerde met de hoofdhuurder en zijn hoofdverblijf in de woning heeft gehad, dan kan hij tot zes maanden na overlijden van de hoofdhuurder de huurovereenkomst voortzetten.
Als de bewoner ook na die zes maanden in de woning wil blijven wonen, dan moet hij hiertoe een verzoek bij de rechter indienen.
In alle gevallen is het echter verstandig om contact met LEKSTEDEwonen op te nemen.