Huurdersbelangen

Open communicatie met huurders en hun vertegenwoordigers is een belangrijke voorwaarde voor LEKSTEDEwonen. Wij willen graag hun mening horen en daarom overleggen wij structureel met het Huurdersberaad en de bewonerscommissies.

Conform de Overlegwet hebben we een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Huurdersberaad. Hierin hebben we geregeld over welke onderwerpen we het Huurdersberaad advies vragen, waarover we ze informeren en waarover we overeenstemming moeten bereiken. 
Ook voor de bewonerscommissies is een reglement opgesteld, waarin de wederzijdse rechten en plichten zijn opgenomen.