Bewonerscommissies

LEKSTEDEwonen overlegt een aantal keren per jaar met haar bewonerscommissies. Op dit moment zijn er twee bewonerscommissies actief, namelijk Donjon en en Vijfheerenlanden.

Een Bewonerscommissie is een groep betrokken bewoners, die opkomt voor de gemeenschappelijke belangen van de bewoners om zo het wonen zo prettig mogelijk te maken en te houden. Regelmatig bespreken LEKSTEDEwonen en Bewonerscommissies praktische en algemene zaken, zoals de jaarlijkse huurverhoging, onderhoudswerkzaamheden, leefregels en woonomgeving. De commissie denkt en praat actief mee over deze zaken en draagt ook zelf onderwerpen aan voor informatie, overleg en advies.

Bewonerscommissies
Ook met de bewonerscommissies hebben we afspraken gemaakt en in een reglement vastgelegd. Zo stellen wij eisen aan de representativiteit van de bewonerscommissie en ligt vast over welke onderwerpen de bewonerscommissies worden geraadpleegd. De bewonerscommissies zetten zich niet alleen in voor de woningen, maar ook voor de leefbaarheid en veiligheid in de woonomgeving. LEKSTEDEwonen vergoedt de kosten voor het goed functioneren en de activiteiten van de commissie.

LEKSTEDEwonen heeft twee bewonerscommissies, namelijk Donjon en Vijfheerenlanden. Bent u geinteresseerd en wilt u meedenken en meepraten over uw woonomgeving, neem dan contact met ze op. Kijk voor meer informatie op de website van het Huurdersberaad.

VLNR: Arie Baauw (vz Huurdersberaad), Peter Heil (vz Vijfheerenlanden) en Ad Frasa (vz Donjon)