Huurdersberaad

Het Huurdersberaad vertegenwoordigt alle huurders van LEKSTEDEwonen in Vianen en is daarmee de formele gesprekspartner voor LEKSTEDEwonen in alle zaken die van belang zijn in de verhouding huurder - verhuurder. Stichting Huurdersberaad LEKSTEDEwonen Vianen heeft een eigen bestuur. Het Huurdersberaad bestaat uit vertegenwoordigers per (deel)wijk en afgevaardigden van de verschillende bewonerscommissies.

Op 31 december 2017 was de samenstelling als volgt:

De heer A. Baauw (Voorzitter)
Mevrouw D. Breedveld (Secretaris)
De heer B. den Breejen
De heer F. Docter
De heer F. van der Kuil
Mevrouw C. Lenting-Klinkhamer
De heer G. van Os
De heer D. Roobol (Penningmeester)
De heer R. Verhoeven
De heer T. Wammes
Vacature
Bewonerscommissie Mariënhof
Bewonerscommissie Vijfheerenlanden
Kernen
De Hagen Laagbouw
Monikkenhof 2 (Kampen)
Monikkenhof 3 (Molens)
Bewonerscommissie Vijfheerenlanden
Jongeren
Senioren
Centrum / Hogeland
Amaliastein / Monnikenhof


Huurdersberaad en Bewonerscommissies
Meer informatie over het Huurdersberaad en de aangesloten bewonerscommissies, vindt u op hun website: www.huurdersberaadvianen.nl.