Huurverhoging 2018

De huurverhoging wordt dit jaar bepaalt door een inkomenstoets. Hierbij kunnen bewoners met een inkomen boven € 41.056 een hogere huurverhoging krijgen dan bewoners met een inkomen onder € 41.056. Gepensioneerden en grotere gezinnen vanaf vier personen zijn uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Jaarlijkse huurverhoging
De jaarlijkse huurverhoging is natuurlijk nooit leuk, maar wel noodzakelijk. LEKSTEDEwonen gebruikt de inkomsten om te blijven investeren in onderhoud/beheer, kwaliteitsverbetering en nieuwbouw van woningen. De kosten hiervoor worden door de inflatie ook elk jaar hoger. De jaarlijkse huurverhoging gaat in op 1 juli en wordt berekend over de kale huurprijs. De voorschotten voor servicekosten (verwarming, schoonmaak, etc.) worden op deze datum aangepast op basis van de werkelijke kosten in het afgelopen jaar en de verwachtingen voor de komende periode. Vóór 30 april krijgen alle huurders schriftelijk bericht over hun huurverhoging.

Huurverhoging 2018
LEKSTEDEwonen past dit jaar de inkomensafhankelijke huurverhoging beperkt toe. Er worden hierbij, afhankelijk van het inkomen, twee categorieën gehanteerd:
1. Voor huurders van sociale huurwoningen met een inkomen tot en met € 41.056 wordt de huur verhoogd met 1,3%.
2. Voor huurders van sociale huurwoningen met een inkomen hoger dan € 41.056 wordt de huur verhoogd met 4,0%. Hierbij geldt een uitzondering voor gepensioneerden, grotere gezinnen vanaf vier personen en voor chronisch zieken, gehandicapten en mantelzorgers: voor hen gelden afwijkende percentages.
- Voor vrije sector woningen (huurprijs boven € 710,68) geldt een huurverhoging van 2,4%.
- Voor een aantal woningen geldt een afwijkend huurverhogingspercentage.

Lees meer over:
- Huurbeleid LEKSTEDEwonen
- Bezwaarmogelijkheden
- Contact opnemen met onze medewerkers
- Brochure Huurverhoging 2018 (download PDF)