Huurverhoging 2019

De huurverhoging wordt ook dit jaar bepaalt door een inkomenstoets. Hierbij kunnen bewoners met een inkomen boven € 42.436 een hogere huurverhoging krijgen dan bewoners met een inkomen onder € 42.436. Gepensioneerden en grotere gezinnen vanaf vier personen zijn uitgezonderd van deze inkomensafhankelijke huurverhoging.

Jaarlijkse huurverhoging
De jaarlijkse huurverhoging is natuurlijk nooit leuk, maar wel noodzakelijk. Wij gebruiken de inkomsten om te blijven investeren in onderhoud/beheer, kwaliteitsverbetering en nieuwbouw van woningen. De kosten hiervoor worden door de inflatie ook elk jaar hoger. De jaarlijkse huurverhoging gaat in op 1 juli en wordt berekend over de kale huurprijs. De voorschotten voor servicekosten (verwarming, schoonmaak, etc.) worden op deze datum aangepast op basis van de werkelijke kosten in het afgelopen jaar en de verwachtingen voor de komende periode. Vóór 30 april krijgen alle huurders schriftelijk bericht over hun huurverhoging.

Schoonmaken dakgoten, vanaf nu standaard in de huur
Nieuw dit jaar is dat wij eenmalig een extra onderscheid maken. We kijken namelijk of een woning een dakgoot heeft of niet. De afgelopen jaren kregen wij regelmatig het verzoek van huurders om de dakgoten schoon te maken. Voor veel huurders is dit een namelijk een lastige klus. Echter, het schoonmaken van dakgoten behoort tot het huurdersonderhoud en voerden wij een enkele keer uit coulance uit. Vanwege de vele verzoeken hebben wij met het Huurdersberaad afgesproken deze kosten eenmalig in de huurverhoging op te nemen en voortaan door en voor rekening van LEKSTEDEwonen te laten uitvoeren. Wel zo makkelijk en duidelijk.

Huurverhoging 2019
LEKSTEDEwonen past dit jaar de inkomensafhankelijke huurverhoging beperkt toe. Er worden hierbij, afhankelijk van het inkomen, twee categorieën gehanteerd:
1. Huurders van sociale huurwoningen met een inkomen tot en met € 42.436:
De huur wordt verhoogd met 1,5% bij appartementen of woningen zonder dakgoot en 1,6% voor woningen met dakgoot.
2. Huurders van sociale huurwoningen met een inkomen hoger dan € 42.436:
De huur wordt verhoogd met 4,11% bij appartementen of woningen zonder dakgoot en 4,2% voor woningen met dakgoot. Hierbij geldt een uitzondering voor gepensioneerden, grotere gezinnen vanaf vier personen en voor chronisch zieken, gehandicapten en mantelzorgers: voor hen gelden afwijkende percentages.

Mijn LEKSTEDEwonen
Op Mijn LEKSTEDEwonen vindt u onder andere uw huurspecificatie (huur en servicekosten), ziet u uw betalingsoverzichten en kunt u uw woningwaardering bekijken. Maakt u nog geen gebruik van Mijn LEKSTEDEwonen? Om uw account te activeren heeft u uw persoonlijke Huurderscode nodig: deze vindt u in de aanzeggingsbrief. INLOGGEN

Lees meer over:
- Huurbeleid LEKSTEDEwonen
- Bezwaarmogelijkheden
- Contact opnemen met onze medewerkers
- Brochure Huurverhoging 2019 (download PDF)