Bezwaarmogelijkheden 2019

De huurverhoging gaat in op 1 juli 2019 en wordt berekend over de kale huurprijs. Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u tot en met 30 juni 2019 schriftelijk bezwaar maken.

Bezwaarmogelijkheden

Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Wanneer uw huishoudinkomen in 2017 volgens de opgave van de Belastingdienst hoger is dan € 42.436, dan kunt u ook bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit is bijvoorbeeld het geval als u gepensioneerd bent of een gezin heeft vanaf vier personen, waardoor u bent vrijgesteld van de hogere huurverhoging maar deze wel heeft ontvangen. Daarnaast kunt u bezwaar maken als uw inkomen in 2018 gedaald is naar minder dan € 42.436. In dat geval wordt de huurverhoging 2,6%.
Chronisch zieken, gehandicapten en mantelzorgers zijn uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging en ook voor hen geldt een afwijkend huurverhogingspercentage.

Bezwaar indienen tot en met 30 juni
Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging, dan kunt u tot en met 30 juni 2019 een bezwaarschrift bij ons indienen. U kunt hiervoor het standaard bezwaarformulier gebruiken van de Huurcommissie. Meer informatie over bezwaarmogelijkheden,  procedures en huurinformatie vindt u op www.huurcommissie.nl.

Lees meer over:
- Huurbeleid LEKSTEDEwonen
- Contact opnemen met onze medewerkers
- Brochure Huurverhoging 2019 (download PDF)
- Bezwaarschrift: formulier Huurcommissie (download PDF)