Ons huurbeleid 2019

LEKSTEDEwonen gebruikt de huurinkomsten om te blijven investeren in onderhoud en nieuwbouw van woningen. De kosten hiervoor worden door de inflatie ook elk jaar hoger. Daarnaast moeten wij, net als alle andere sociale verhuurders, een verhuurdersheffing aan de overheid betalen. Om een deel hiervan te bekostigen hanteren wij alleen voor huurders met een inkomen boven € 42.436 een opslag bovenop het inflatiepercentage van 2018 (1,6%). Voor het grootste deel van onze huurders (inkomen onder € 42.436) geldt het inflatiepercentage als huurverhoging.

Huren bij LEKSTEDEwonen
De wetsvoorstellen van de regering bieden ruimte om huren te verhogen tot maximaal 4,1% of 5,6% voor de hoogste inkomens. Stichting Huurdersberaad Vianen, die de belangen vertegenwoordigt van alle huurders van lekstedewonen, heeft ons steeds verzocht om de huren gematigd te verhogen. lekstedewonen heeft oog voor de ontwikkelingen rondom het thema betaalbaarheid. Dit betekent dat we binnen de regels en met inachtneming van de financiële continuïteit van lekstedewonen trachten de jaarlijkse huurverhoging voor huishoudens met lagere inkomens zoveel mogelijk te beperken tot de jaarlijkse inflatie. Tegelijk staan wij ook achter het overheidsbeleid om huurders met hogere inkomens extra te belasten. Daarbij houden we ook voor deze groep oog voor de betaalbaarheid. Daarom hanteren wij ook voor deze groep niet de maximale huurverhoging.

Beperkte huurverhoging
Voor het grootste deel van onze huurders wordt de huur per 1 juli 2019 met 1,6% verhoogd. Net als voorgaande jaren hanteert LEKSTEDEwonen een vangnetregeling voor mensen met aantoonbare inkomensterugval. Afhankelijk van het huishoudinkomen gelden voor sociale huurwoningen de volgende huurverhogingspercentages:

Inkomenscategorie         Huurverhoging 1 juli 2019  
bij LEKSTEDEwonen
Maximaal wettelijk  
toegestane huurverhoging
Tot en met € 42.436
(opbouw percentage)
1,6% *
(1,6% inflatie)

4,1%
(1,6% inflatie + 2,5%)

Hoger dan € 42.436
(opbouw percentage)
4,2% *
(1,6% inflatie + 2,5% extra)
5,6%
(1,6% inflatie + 4,0%)

* 1,5% respectievelijk 4,11% bij appartementen en woningen zonder dakgoot.

Bijzonderheden

  • Voor vrije sector woningen (huidige huur boven € 710,68) en voor woningen met een huidige huurprijs boven € 710,68 waarvan het inkomen in 2017 € 42.436 en meer is geldt een huurverhoging van 2,3%.
  • Voor garages en bedrijfsruimten geldt een huurverhoging van 1,5%.
  • Voor een aantal woningen geldt een afwijkend huurverhogingspercentage.
  • Een aantal door ons aangewezen woningen met een huidige huurprijs onder € 710,68 zullen bij de huurverhoging een maximale huurprijs van € 720,42 krijgen.
  • LEKSTEDEwonen zal bij een aantoonbare inkomensterugval in 2018 en op grond van een toegekend bezwaarschrift de huurprijs corrigeren.


Dakgoten schoonmaken
In bovengenoemde huurverhogingspercentages is inbegrepen dat LEKSTEDEwonen vanaf najaar 2019 zorgt voor het schoonmaken van de dakgoten van woningen. Deze werkzaamheden worden elke twee jaar uitgevoerd. Vanwege vele verzoeken hebben wij met het Huurdersberaad afgesproken deze kosten eenmalig in de huurverhoging op te nemen en voortaan door en voor rekening van LEKSTEDEwonen te laten uitvoeren. Voor appartementen en woningen zonder dakgoot geldt deze toeslag niet, daarom krijgen zij een huurverhoging van 1,5% respectievelijk 4,11%.

Lees meer over:
- Bezwaarmogelijkheden
- Contact opnemen met onze medewerkers
- Brochure Huurverhoging 2019 (download PDF)