Inzet LEKSTEDEwonen

Samen met de politie, gemeente Vianen en bewoners willen wij de kans op woninginbraken in Vianen verkleinen. Samen organiseren we diverse activiteiten, geven inbraakpreventietips aan (nieuwe) bewoners en treffen ook andere maatregelen.

Veilig hang- en sluitwerk
Wij hebben onze woningen jaren geleden voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk. Voor alle woningen is ook een Politie Keurmerk Veilig Wonen uitgegeven. Alhoewel de geldigheidsduur van deze certificaten is verstreken, zijn de gebruikte materialen bijna overal gelijk aan de eisen voor de huidige materialen. Soms is een kleine bijstelling nodig en daarom onderzoeken wij binnenkort, vooral in wijken waar meer inbraken voorkomen, het aanwezige inbraakwerend hang- en sluitwerk. Als dat nodig is, zal het hang- en sluitwerk worden aangepast. In enkele complexen zullen wij ook stangen in bovenlichtjes aanbrengen.
Nieuwbouwwoningen en woningen waar groot onderhoud is uitgevoerd (bijvoorbeeld in de Vijfheerenlanden) voldoen aan het huidige Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Hulp voor senioren en hulpbehoevenden
Het kan zijn dat bewoners nog extra voorzieningen willen aanbrengen. Die uitbreidingen zijn de eigen verantwoordelijkheid van bewoners, maar het is wel verstandig om voor de montage met LEKSTEDEwonen te communiceren. Wij geven u graag advies en toestemming voor de montage. Voor 65-plussers en hulpbehoevenden zijn wij bereid de montage te verzorgen. De aanschaf van de materialen betaalt de bewoners vanuit de eigen verantwoordelijkheid zelf.

Cameratoezicht Vijfheerenlanden
Wij onderzoeken de mogelijkheden om het cameratoezicht in de Vijfheerenlanden uit te breiden. Voor de tien appartementengebouwen zijn sinds augustus 2011 nieuwe huisregels opgesteld. Sindsdien kan bij ernstige overlast en incidenten ook cameratoezicht ingezet worden. Tot nu toe wordt gewerkt met mobiele camera’s. In overleg met Bewonerscommissie Vijfheerenlanden wordt de invoering van een meer structureel cameratoezicht onderzocht. Het doel hiervan is om het vandalisme en de (kleine) criminaliteit terug te dringen, waardoor mensen zich veiliger kunnen voelen in hun huis en woonomgeving.