Samenwerken

De afgelopen jaren is het aantal woninginbraken in de regio fors toegenomen. De politie, gemeente en LEKSTEDEwonen willen het aantal woninginbraken met 15% verlagen. U kunt zelf ook veel doen om een woninginbraak te voorkomen. Jaarlijks worden tijdens de "Week tegen Woninginbraak" diverse activiteiten georganiseerd.

Week tegen Woninginbraak
Het aantal woninginbraken in Midden-Nederland is de afgelopen vijf jaar met 22% toegenomen. Iedereen heeft recht op een prettige en veilige leefomgeving. Woninginbraken hebben een grote impact op de slachtoffers, maar ook op hun directe omgeving en zijn alleen gezamenlijk te bestrijden. Samenwerken tussen inwoners, is hierbij erg belangrijk. De politie, gemeente en LEKSTEDEwonen willen samen met de inwoners werken aan een veilig Vianen! Tijdens de "Week tegen Woninginbraak 2012" is hiermee gestart.

Activiteiten in Vianen
Wij willen het aantal woninginbraken in twee jaar met 15% verlagen. Ook u kunt zelf veel doen om een woninginbraak te voorkomen, zoals letten op openstaande deuren of ramen of 112 bellen bij verdachte situaties. De politie, gemeente en LEKSTEDEwonen organiseren in oktober verschillende activiteiten om woninginbraken onder de aandacht te brengen.

  • Veilig hang- en sluitwerk: Met goed hang- en sluitwerk kunt u in veel gevallen een inbraak voorkomen. Zo wordt de kans op een inbraak met 90% kleiner als uw woning voldoet aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen. De eerste informatieavond op kantoor van LEKSTEDEwonen is druk bezocht.
  • Waaks!: Hondenbezitters wordt gevraagd of zij tijdens het uitlaten van hun hond op willen letten en de politie willen bellen bij verdachte situaties, waardoor de politie sneller kan handelen, wat de pakkans van inbrekers vergroot. De informatieavond in Het Klooster werd door veel hondenbezitters bezocht en velen daarvan hebben zich aangemeld via info@vianenveilig.nl.
  • Burgernet: Hoe meer deelnemers aan Burgernet, hoe groter de kans dat gemeente, politie en burgers samen verdachte personen, voertuigen en vermiste personen opsporen en de veiligheid in Vianen toeneemt. Aanmelden kan op http://www.burgernet.nl/
  • Inzet LEKSTEDEwonen: Wij nemen diverse maatregelen om de kans op woninginbraken in Vianen te verkleinen. Lees verder