Cameratoezicht

Afgelopen zomer zijn in de wooncomplexen Vijfheerenlanden en Donjon camera’s geplaatst, een wens van vele bewoners om zodoende de leefbaarheid en veiligheid te vergroten. Na een testfase is het systeem nu operationeel. 

Cameratoezicht kan niet zonder daarvoor goede afspraken te maken en procedures daarvoor vast te leggen. Dit is goed in de privacywet geregeld. LEKSTEDEwonen heeft daarvoor een protocol cameratoezicht opgesteld. Met de Bewonerscommissies Vijfherenlanden en Donjon zijn afspraken gemaakt, hoe met het oog op de privacy, beelden kunnen worden uitgelezen. Wij merken nu al dat zaken als vervuiling en vernieling drastisch zijn terug gelopen en hopen dat dit systeem verder bijdraagt aan een veilige en prettige leefomgeving.