LEEFfonds

Wij beheren ruim 2.500 woningen in Vianen, maar de bewoners maken hun woonomgeving. Wij willen initiatieven van betrokken huurders, die bijdragen aan een prettig en sociaal woon- en leefklimaat, graag ondersteunen. Neemt u uw verantwoordelijkheid om de leefbaarheid in uw wijk of buurt te verbeteren?

Doe dan een beroep op het LEEFfonds van LEKSTEDEwonen. Jaarlijks stellen we een bedrag van € 10.000 beschikbaar. Informatie hierover vindt u in de brochure LEEFfonds.