Huurcommissie

Heeft u een geschil met LEKSTEDEwonen over de huurprijs, onderhoudsgebreken of servicekosten, dan kunt u bij de Huurcommissie terecht.

De Huurcommissie is een onafhankelijke overheidsorganisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurders en verhuurders over de huurprijs, onderhoudsgebreken en servicekosten van huurwoningen. Als een huurder of verhuurder een uitspraak of advies van de Huurcommissie wil, dan moet hij een verzoekschrift indienen. Voor de meeste zaken die de Huurcommissie in behandeling neemt, moeten leges worden betaald. De uitspraak van de Huurcommissie is bindend, maar beide partijen kunnen bij de rechter in beroep gaan.

Informatie over de Huurcommissie vindt u op www.huurcommissie.nl of bel 1400 (lokaal tarief) op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.