Klachtencommissie

LEKSTEDEwonen doet er alles om in goede harmonie zaken met u te regelen. Toch kunt u ontevreden zijn over de manier waarop u te woord bent gestaan, of over de oplossing van een klacht. Wij verzoeken u ons dat altijd te laten weten. Een kort briefje of mailtje is voldoende. Het probleem wordt dan meestal in goed overleg verholpen. Maar bent u toch niet tevreden over de afloop, dan kunt u de Klachtencommissie inschakelen.

U kunt een klachtenformulier afhalen op ons kantoor. De procedure is dan als volgt:

  • Het klachtenformulier stuurt u op ter attentie van de directeur.
  • De klachtencommissie meldt hoe de klacht verder wordt behandeld. 
  • De klacht wordt binnen twee maanden in een vergadering van de klachtencommissie behandeld. U wordt uitgenodigd om uw klacht toe te lichten.
  • Uiterlijk twee weken na de vergadering brengt de klachtencommissie een advies uit.
  • U ontvangt de beslissing binnen zes weken na het uitbrengen van het advies.


Download hier meer informatie over de Klachtencommissie.