Asbest

Asbest. Wat is het? Is asbest gevaarlijk? Waar zit het in? Hoe herken je asbest? Wat kan ik doen als ik het in huis tegenkom? Dit zijn vragen die veel mensen hebben. Asbest is een materiaal met risico’s: in sommige situaties is dat zo, maar vaak ook niet. En dat kan verwarrend zijn. Daarom vinden wij het belangrijk om u goed te informeren over of er asbest in uw woning zit en zo ja, waar? En hoe gaat LEKSTEDEwonen om met asbest in uw woning?

Asbest in uw woning?
Bij woningen die vóór 1994 zijn gebouwd bestaat de kans dat er asbesthoudende materialen zijn gebruikt. Het (bouw)materiaal was populair, omdat het sterk, vuurvast, isolerend en goedkoop was. Het risico voor de gezondheid ontstaat pas wanneer asbestvezels vrijkomen en worden ingeademd. Zolang asbest niet wordt bewerkt (bijvoorbeeld door zagen, schuren of boren), komen er geen asbestvezels vrij en is er geen risico voor de gezondheid. 
LEKSTEDEwonen heeft alle woningen en complexen geïnventariseerd op de aanwezigheid van asbest. Wij weten in welke woningen tijdens de bouw asbesthoudende materialen zijn gebruikt en op welke plek deze zitten. Deze asbestinventarisatie wordt voortdurend geactualiseerd, zodat u kunt zien in en aan welke (asbest)onderdelen in uw woning u dus niet moet zagen, schuren of boren.

Asbest verwijderen?
Asbest hoeft niet altijd te worden verwijderd. Asbest zit vaak op een onbereikbare plek, waar het bij normaal gebruik van de woning niet beschadigd kan worden; denk aan een ventilatiekoker of afvoerpijp. Er is geen noodzaak om asbest op die plekken te verwijderen. Bovendien zou, om dat asbest te verwijderen, een groot deel van de woning gesloopt moeten worden. Als er asbest in de woning aanwezig is, dan wordt beoordeeld of het veilig is. Als het asbest een gevaar kan vormen, dan laten wij het verwijderen, zo mogelijk in combinatie met groot onderhoud. 

Meer informatie?
Belangrijk is dat u oplet als u gaat klussen in huis. Asbest is niet altijd zichtbaar en vaak ook niet herkenbaar. Heeft u vragen over asbest, gaat u klussen en twijfelt u of u op asbest bent gestuit? Dan is het verstandig om ons te bellen, zodat wij u kunnen adviseren wat u het beste kunt doen. Voorkom dat u asbesthoudende materialen bewerkt en verwijder asbesthoudende materialen nooit zelf. Download de Brochure asbest in uw woning?