Wonen en Welzijn

Wonen en welzijn is een belangrijk taakgebied voor corporaties, ook voor LEKSTEDEwonen.

Daarmee wordt bedoeld dat corporaties wooneenheden realiseren waarbij er alvast rekening mee wordt gehouden dat zorginstellingen er zorg kunnen verlenen of dat deze woningen geschikt zijn voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. LEKSTEDEwonen bezit een aantal van dit soort eenheden en probeert daar waar mogelijk nieuwe woon- en zorgeenheden te bouwen.

Daarnaast ondersteunen wij onze huurders om op verzoek kleine aanpassingen aan hun woning te verrichten. Zo kunnen zij langere tijd in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen en wordt het woongemak vergroot. Regelmatig hebben wij overleg met VACpuntWonen en het Gehandicaptenoverleg.