Maatschappelijk vastgoed

LEKSTEDEwonen bouwt en beheert niet alleen woningen voor de reguliere markt, maar ziet het ook als haar taak woningen te realiseren voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Regenboog
In de wijk Blankenborch in Vianen heeft LEKSTEDEwonen een complex van tien appartementen gerealiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij kunnen hier met begeleiding, zelfstandig wonen. De appartementen hebben een eigen douche/toilet en kitchenette. De bewoners kunnen verder gebruik maken van twee gezamenlijke huiskamers en een gezamenlijke binnentuin.

Meesplein Leerdam
Aan het Meesplein in Leerdam heeft LEKSTEDEwonen een pand gebouwd, waar (para-) medische voorzieningen op de begane grond zijn gevestigd en kleinschalige groepswoningen voor 24 mensen met een psychogeriatrische aandoening op de 1e verdieping. De 2de verdieping bestaat uit individuele (zorg-)appartementen met gemeenschappelijke voorzieningen voor 16 bewoners met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking.

De Plataan van Helsdingen
De Plataan van Helsdingen wordt de nieuwe woonwijk van Vianen, tussen Het Slyk, Bentz Berg en de Helsdingse plas. In deze gevarieerde wijk komt een appartementencomplex dat bestaat uit een zorg- en een woondeel. Het zorgdeel voorziet in vier (intramurale) woongroepen voor ouderen en 16 appartementen beschermd wonen voor verstandelijk beperkten.

Brede School
In het hart van de Vijfheerenlanden komt de Brede School De Hagen.
In de Brede School komen de openbare basisschool (Tijl Uilenspiegel) met gymzaal, een ruimte voor De Wijkwinkel, de speel-o-theek, het jongerenwerk, de Vereniging Beeldende Kunstenaars Vianen, de Peuterspeelzaal en de Buitenschoolse opvang. Het wordt dus een echte ontmoetingsplek in de wijk met diverse voorzieningen.
Boven de school komen in totaal 36 appartementen: 16 huurappartementen en 20 koopappartementen. LEKSTEDEwonen bouwt zowel de school als de appartementen.

Stichting Beschermd Wonen Houten
In de wijk Castellum in Houten heeft LEKSTEDEwonen een pand gebouwd waarin de de Stichting Beschermd Wonen Utrecht (SBWU) begeleiding en huisvesting biedt aan mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Locatie Houten van SBWU bestaat uit een aantal appartementen en een groepswoning.