VACpunt Wonen en GOV

LEKSTEDEwonen laat haar nieuwbouw- en renovatieplannen graag toetsten door een groep deskundige gebruikers om zo de kwaliteit te vergroten. In Vianen zjin hiervoor twee instanties.

Adviescommissie Wonen Vianen

In 2010 is de stichting VAC Adviescommisie Wonen Vianen opgericht. LEKSTEDEwonen heeft een overeenkomst met hen afgesloten en sindsdien heeft de VAC al diverse plannen becommentarieerd en verbeterd. 

Gehandicapten Overleg Vianen 

Het Gehandicapten Overleg Vianen (GOV) is een stichting die opkomt voor de belangen van mensen met verstandelijke of lichamelijke beperkingen of chronische zieken in de gemeente Vianen. Zij toetst nieuwbouwplannen van LEKSTEDEwonen op toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking en richt zich vooral op de gemeenschappelijke ruimten, bewegwijzering, en de directe woonomgeving.