Woonservicezone

Een woonservicezone is een woonwijk waarin zoveel voorzieningen en diensten aanwezig zijn dat mensen met een zorgvraag hier (zelfstandig) kunnen blijven wonen.

De Hagen en Monnikenhof / Amaliastein zijn aangewezen als woonservicezone. LEKSTEDEwonen draagt hierin bij door onder meer woningen levensloopbestendig te maken. Daar is in De Hagen al aan gewerkt: in een van de gebouwen aan Vijfheerenlanden zijn 18 woningen levensloopbestendig gemaakt. Ook is bv. de looproute van Hof van Batenstein naar het winkelcentrum verbeterd.
In Monnikenhof/Amaliastein wordt gewerkt aan verbeteringen op het gebied van welzijn. Bewonersorganisatie Monnikenhof heeft plannen om een ontmoetingsruimte voor de buurt op te zetten, bij voorkeur in het nieuwbouwproject De Plataan .
In Zijderveld wordt gewerkt aan de realisatie van een nieuw dorpshuis in combinatie met nieuwbouwwoningen. De leefbaarheid in het dorp moet hierdoor verbeteren.