Onze dienstverlening en corona: KLIK HIER

Geen objecten gevonden

Huurbevriezing of huurverlaging 2020

Is uw inkomen relatief laag ten opzichte van de huurprijs en woont u in een sociale huurwoning, dan kunt u in aanmerking komen voor huurbevriezing of huurverlaging. Bij bevriezing van de huurprijs wordt er per 1 juli 2020 geen huurverhoging doorgevoerd. Bij verlaging brengen wij uw rekenhuur onder de liberalisatiegrens (€ 737,14). Dit geldt in principe steeds voor een jaar, maar mocht u daarna nog in dezelfde situatie zitten dan moet u opnieuw een aanvraag indienen. We noemen dit ‘specifiek maatwerk’, ontstaan uit een gesloten Sociaal Huurakkoord tussen de Woonbond en Aedes.

Of u in aanmerking komt hangt af van:

  • het totaal aantal personen in het huishouden
  • het inkomen [1]
  • de (netto) huurprijs van de woning [2]

Inkomensgrenzen

In de tabel vindt u de inkomensgrenzen die worden gehanteerd. Het gaat om de gezamenlijke inkomens (over 2019) van alle leden van het huishouden met een leeftijd van 18 jaar en ouder.
Let op: dit zijn andere inkomensgrenzen dan de inkomensgrenzen die wettelijk gelden bij woningtoewijzingen.

  Huishoudgrootte
Doelgroep 1 persoon 2 personen 3 of meer personen
Laag inkomen ≤ € 15.500 ≤ € 26.500 ≤ € 33.500
Midden inkomen > € 15.500 en ≤ € 27.000 > € 26.500 en ≤ € 37.000 > € 33.500 en ≤ € 43.500
Hoog inkomen > € 27.000 > € 37.000 > € 43.500

Wanneer komt u in aanmerking voor huurbevriezing of huurverlaging?

Afhankelijk van uw inkomen en de huurprijs van uw woning kunt u in aanmerking komen voor huurbevriezing OF huurverlaging. In het schema ziet u wie in aanmerking komt en waarvoor.

  Huurprijs
Inkomensgroep ≤ 619,01 > 619,01 en ≤ 737,14 > 737,14
Laag x huurbevriezing [3] huurverlaging
Midden x x huurbevriezing
Hoog x x x

Wanneer en hoe kunt u een verzoek indienen?

  • Huurbevriezing: U kunt alleen huurbevriezing aanvragen gedurende de bezwaarperiode voor de jaarlijkse huuraanpassing (van 1 mei tot 1 juli). Bij toekenning wordt de huurprijs per 1 juli 2020 bevroren en krijgt u geen huurverhoging voor de periode van één jaar.
  • Huurverlaging: Gedurende het gehele jaar 2020 kan huurverlaging worden aangevraagd. Bij toekenning wordt de huurprijs verlaagd op de 1e van de maand waarop wij uw verzoek hebben ontvangen.

Let op: u kunt alleen een verzoek indienen als:

  • U tenminste 6 maanden relatief te duur woont. OF
  • U de hoofdbewoner bent én de pensioengerechtigde leeftijd [4] bereikt in de periode voor het verzoek tot specifiek maatwerk én relatief te duur woont.

Complete aanvraag en bericht

Bij de aanvraag moet u documenten meesturen waaruit blijkt:

  • welke personen op uw adres zijn ingeschreven (een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente). Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden en hierop moeten alle ingeschrevenen met naam en toenaam zichtbaar zijn, niet alleen de hoofdbewoner.
  • welk inkomen alle bewoners van 18 jaar en ouder op uw adres hebben in 2019 (formulier inkomensverklaring via de Belastingdienst en recente salarisstroken of uitkeringsgegevens).

Wij nemen uw aanvraag alleen in behandeling als alle documenten aanwezig zijn. U krijgt van ons in alle gevallen bericht over de toekenning van huurbevriezing of huurverlaging. Kunnen wij niet overgaan tot toekenning, dan ontvangt u de reden van afwijzing. Een toekenning geldt in alle gevallen voor maximaal één jaar.

Aanvragen en contact

Denkt u in aanmerking te komen voor huurbevriezing of huurverlaging? Mail dan uw aanvraag en de benodigde gegevens naar infolekstedewonennl met als onderwerp ‘Aanvraag huurbevriezing’ of ‘Aanvraag huurverlaging’. U kunt uw aanvraag ook opsturen naar LEKSTEDEwonen, postbus 187, 4130 ED Vianen. 
Heeft u vragen over huurbevriezing of huurverlaging, dan informeren wij u graag. Naar contact 


[1] Bij de berekening van het huishoudinkomen wordt uitgegaan van het geregistreerde inkomen dat de Belastingdienst gebruikt. Op de aanslag heet dit verzamelinkomen.

[2] Het gaat alleen om woningen met een gereguleerde huurovereenkomst. Dit is een huurovereenkomst waarbij de huurprijs bij aanvang van de verhuurperiode onder de zogenaamde liberalisatiegrens lag.

[3] De aftoppingsgrens (= de huurprijs waarboven de eventuele huurtoeslag wordt afgetopt) is afhankelijk van het aantal personen in een huishouden. Voor huishoudens met een of twee personen geldt de lage aftoppingsgrens (€ 619,01). Voor huishoudens met drie of meer personen geldt de hoge aftoppingsgrens (€ 663,40).

[4] Voor deze regeling geldt de datum waarop de leeftijd van 66 jaar en 4 maanden wordt bereikt.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden