Huurverhoging - huurverlaging

Huurverhoging 2023: vragen en antwoorden

Ieder jaar mogen verhuurders per 1 juli de huurprijs verhogen. Normaal is deze verhoging net zo hoog als de inflatie. Maar de inflatie was in 2022 extreem hoog. Daarom heeft de overheid besloten om nu uit te gaan van de gemiddelde loonstijging bij het bepalen van de maximale huurverhoging. In 2022 was de gemiddelde loonstijging 3,1%. Hieronder vindt u alle vragen (met antwoorden) over de huurverhoging van 2023.

Verhoogt LEKSTEDEwonen de huur ook?

Ja, ook LEKSTEDEwonen verhoogt per 1 juli 2023 de netto huurprijs van huurwoningen. Hierbij letten we wel goed op dat onze woningen betaalbaar blijven. We hebben vooraf advies gevraagd aan het Huurdersberaad en ons best gedaan om de huurders zoveel mogelijk tegemoet te komen.

Waarom wordt de huur verhoogd?

De huurverhoging is nodig om onderhoud en renovaties aan onze woningen uit te voeren en te kunnen investeren in duurzaamheid, leefbaarheid en nieuwbouw.

Met hoeveel procent stijgen de huurprijzen voor  sociale huurwoningen?

De netto huurprijs van sociale huurwoningen mag in 2023 met maximaal 3,1% verhoogd worden. LEKSTEDEwonen heeft gekozen voor een lagere huurverhoging van maximaal 2,7%.

LEKSTEDEwonen hanteert dit jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging.

Ik huur een vrije sector woning, krijg ik dan ook huurverhoging?

Ja, ook huurders van vrije sector woningen gaan per 1 juli 2023 meer huur betalen. Voor de vrije sector geldt een maximale huurverhoging van 4,1% (gemiddelde loonstijging plus 1%). LEKSTEDEwonen heeft ervoor gekozen om dit jaar geen gebruik te maken van de maximale huurverhoging, maar een huurverhoging van 3,0% toe te passen.

Hoe weet ik welke huurverhoging ik krijg?

Voor 1 mei 2023 heeft u een brief ontvangen met daarin precies uitgelegd welke huurverhoging voor u van toepassing is en wat uw nieuwe huurprijs per 1 juli 2023 wordt.

Ik betaal via een automatische incasso, moet ik dan iets aanpassen?

Nee, u hoeft dan niets te doen. Per 1 juli 2023 schrijven wij de nieuwe huurprijs af. Zorg er wel voor dat er voldoende saldo op uw bankrekening staat.

Ik maak iedere maand zelf de huur over moet ik dan iets aanpassen?

Ja, het is heel belangrijk dat u vanaf 1 juli 2023 de nieuwe huurprijs overmaakt. Kijk daarvoor op de achterkant van de huurverhogingsbrief. Zo voorkomt u aanmaningen en extra kosten. Wilt u ook gebruikmaken van een automatische incasso? Vul dat het machtigingsformulier en stuur dat op. 

Ik ben het niet eens met de voorstelde huurverhoging. Wat kan ik nu doen?

Als u het niet eens bent met uw huurverhoging kunt u tot en met 30 juni 2023 een bezwaarschrift indienen. Maak hiervoor gebruik van het standaard bezwaarformulier van de Huurcommissie

Waar kan ik de woningwaardering (puntensysteem) van mijn woning inzien?

Op “Mijn LEKSTEDEwonen” (ons huurdersportaal) kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen om de woningwaardering te bekijken. Heeft u nog geen toegang tot “Mijn lekstedewonen”? Vul dan hier uw gegevens in. U ontvangt dan per email een uitnodiging voor ons huurdersportaal.

Door de huurverhoging komt mijn huur boven de sociale huurgrens uit, klopt dat wel?

Als de kale huurprijs door deze huurverhoging hoger wordt dan de sociale huurgrens van € 808,06 verlagen wij de kale huurprijs tot € 808,06. Heeft u een sociale huurwoning en is uw kale huurprijs al hoger dan de sociale huurgrens van € 808,06 per maand, dan verhogen wij de kale huurprijs niet.

Verandert er iets aan mijn huurtoeslag na de huurverhoging?
Op de brief over de huurverhoging staat uw nieuwe rekenhuur (kale huurprijs plus specifieke servicekosten). Hiermee kunt op de website van de Belastingdienst controleren of u recht heeft op Huurtoeslag en of de Belastingdienst het juist bedrag gebruikt voor het bepalen van de Huurtoeslag. De nieuwe huurprijs en eventuele servicekosten geven wij door aan de Belastingdienst; u hoeft dit niet zelf te doen.

Huurverhoging? Ik dacht dat ik huurverlaging zou krijgen.

Een specifieke groep huurders van sociale huurwoningen van woningcorporaties krijgt per 1 juli 2023 huurverlaging in plaats van huurverhoging. Dit zijn huurders met een laag inkomen en een huurprijs hoger dan € 575,03 per maand. Als u tot deze groep hoort, ontvangt u in mei bericht van ons. Anders krijgt u de voorgestelde huurverhoging. Wij gaan daarbij  uit van de inkomensgegevens van 2021 die bekend zijn bij de Belastingdienst. Meer informatie over huurverlaging leest u hieronder.

Mijn vraag staat er niet tussen, wat nu?

Heeft u geen passend antwoord kunnen vinden of begrijpt u iets niet? Bel of mail ons gerust! 0347-37 20 20 of [email protected]

Eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen

Dit jaar gaat voor sommige huurders de huur niet omhoog, maar omlaag. Deze huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen. Huurders krijgen in de volgende situatie een eenmalige huurverlaging:

  • De huurder woont op 1 maart 2023 in een huurwoning.
  • De huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
  • De huurder woont alleen en het inkomen in 2021 was lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als de huurder AOW krijgt). De huurder woont met 2 of meer personen en het gezamenlijk inkomen was in 2021 lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als de huurder AOW krijgt).

LEKSTEDEwonen hoort van de Belastingdienst wie wel of niet recht heeft op huurverlaging. Huurders hoeven dit niet zelf aan te vragen.

Wanneer krijgen huurders bericht of zij in aanmerking komen voor huurverlaging?

Huurders die in aanmerking komen voor huurverlaging krijgen hier in de loop van mei 2023 bericht over van LEKSTEDEwonen.

Wanneer en hoeveel gaat de huur omlaag?

Als de huur omlaag gaat, gebeurt dat op 1 juli 2023. Hoeveel de huur omlaag gaat, is voor iedereen verschillend. We verlagen de huur naar € 575,03 per maand.

Had u in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel?

Krijgt u in april een brief dat de huur omhoog gaat, maar is uw inkomen in 2022 of 2023 is gedaald tot onder de bedragen die hierboven genoemd worden?

Neem dan vanaf 15 mei contact op met LEKSTEDEwonen. Aanvragen voor 15 mei kan LEKSTEDEwonen niet in behandeling nemen. U kunt nog tot eind 2024 huurverlaging aanvragen.

Om huurverlaging aan te vragen heeft u een account nodig bij Mijn LEKSTEDEwonen of u kunt mailen naar [email protected].

Lees meer
Service- en warmtekosten Huurtoeslag
Links
Huurcommissie Rijksoverheid