Geen objecten gevonden

Huurverlaging - huurbevriezing 2022

Onder bepaalde omstandigheden bestaat er de mogelijkheid om gebruik te maken van Specifiek Maatwerk[1].  Bij Specifiek Maatwerk bevriezen wij uw huurprijs of brengen wij uw rekenhuur onder de liberalisatiegrens (€ 763,47). Dit geldt in principe steeds voor een jaar, maar mocht u daarna nog in dezelfde situatie zitten dan moet u opnieuw een aanvraag indienen. We noemen dit ‘Specifiek Maatwerk’, ontstaan uit een gesloten Sociaal Huurakkoord tussen de Woonbond en Aedes.

Wanneer kom ik aanmerking? [2]

Allereerst bekijken we samen met u of u mogelijk in aanmerking komt voor huurtoeslag. Blijkt u niet in aanmerking te komen voor huurtoeslag dan gaan we kijken of u in aanmerking komt voor Specifiek Maatwerk (huurverlaging of huurbevriezing).
KLIK HIER voor het overzicht en de voorwaarden.

Wanneer en hoe kunt u een verzoek indienen?

Gedurende het gehele jaar 2022 kan huurverlaging worden aangevraagd. Huurbevriezing aanvragen kan alleen tijdens de bezwaarperiode van de huurverhoging (1 mei t/m 30 juni). Bij toekenning wordt de huurprijs verlaagd op de 1e van de maand na de toekenning.

Let op: u kunt alleen een verzoek indienen als:

  • U tenminste 6 maanden relatief te duur woont. OF
  • U de hoofdbewoner bent én de pensioengerechtigde leeftijd[3] bereikt in de periode voor het verzoek tot specifiek maatwerk én relatief te duur woont.

Complete aanvraag en bericht

Bij de aanvraag moet u documenten meesturen waaruit blijkt:

  • welke personen op uw adres zijn ingeschreven (een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente). Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden en hierop moeten alle ingeschrevenen met naam en toenaam zichtbaar zijn, niet alleen de hoofdbewoner.
  • welk inkomen alle bewoners van 23 jaar en ouder op uw adres hebben in 2021 (formulier inkomensverklaring via de Belastingdienst (IB60) en recente salarisstroken of uitkeringsgegevens).Van inwonende jongeren die op 1 januari 2022 nog geen 23 jaar oud zijn telt het inkomen tot € 21.422 niet mee. Het inkomen daarboven telt wel mee.

Wij nemen uw aanvraag alleen in behandeling als alle documenten aanwezig zijn. U krijgt van ons in alle gevallen bericht over de toekenning van de huurverlaging. Kunnen wij niet overgaan tot toekenning, dan ontvangt u de reden van afwijzing. Een toekenning geldt in alle gevallen voor maximaal één jaar.

Aanvragen en contact

Denkt u in aanmerking te komen voor huurverlaging of huurbevriezing? Mail dan uw aanvraag en de benodigde gegevens naar infolekstedewonennl met als onderwerp ‘Aanvraag huurverlaging’. U kunt uw aanvraag ook opsturen naar LEKSTEDEwonen, postbus 187, 4130 ED Vianen. 
Heeft u vragen over huurverlaging of huurbevriezing, dan informeren wij u graag. Naar contact 


[1] Specifiek Maatwerk geldt alleen voor huurders van een sociale huurwoning bij een woningcorporatie. Huurders van vrije sector huurwoningen komen hier niet voor in aanmerking.

[2] Wanneer u vermogen heeft dat boven de norm voor huurtoeslag ligt (maximaal € 31.747 voor één persoon en € 63.494 voor meer personen),  komt u niet in aanmerking voor Specifiek Maatwerk

[3] Voor deze regeling geldt de datum waarop de leeftijd van 66 jaar en 7 maanden wordt bereikt.

 

 

Deel deze pagina