Eenmalige huurverlaging 2021

In 2021 hebben huurders van corporaties met in verhouding een hoge huur en een laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging. Voldoet u vóór 2020 al aan de voorwaarden, dan ontvangt u de huurverlaging automatisch. Als u in aanmerking komt voor deze eenmalige huurverlaging, dan heeft u in maart 2021 bericht ontvangen.
Heeft u geen bericht ontvangen, maar denkt u wel aan alle voorwaarden te voldoen, dan kunt u de huurverlaging zelf aanvragen.

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

Of u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging in 2021 hangt af van: de hoogte van uw huur, uw inkomen en de samenstelling van uw huishouden. Deze gegevens ontvangen wij van de belastingdienst. De huurverlaging geldt alleen voor huurders van een sociale huurwoning bij een woningcorporatie. Voldoet u aan de voorwaarden, dan heeft u in maart 2021 bericht van ons gekregen.
Is uw kale huurprijs (de huur zonder servicekosten) lager dan € 633,25? Dan komt u NIET in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Hieronder ziet u wat de voorwaarden zijn in verschillende situaties.

Samenstelling huishouden

Inkomen lager dan

Kale huur hoger dan

Verlaging kale huur naar

1 persoon

€23.725,-

€ 633,25

€ 633,25

1 persoon met AOW

€23.650,-

€ 633,25

€ 633,25

2 personen

€32.200,-

€ 633,25

€ 633,25

2 personen (minstens 1 in de AOW-leeftijd)

€32.075,-

€ 633,25

€ 633,25

3 of meer personen

€32.200,-

€ 678,66

€ 678,66

3 of meer personen (minstens 1 in de AOW-leeftijd) 

€32.075,-

€ 678,66

€ 678,66

Welke huur wordt verlaagd? 

De kale huur. Dit wordt ook wel 'netto huur' genoemd. Om huurverlaging te kunnen krijgen moet u kale huur (netto huur) boven de aftoppingsgrens liggen. Let op: het bedrag dat u maandelijks aan de verhuurder betaalt kan hoger zijn dan uw kale huur. De servicekosten die u betaalt als u in een appartement woont tellen niet mee (bijv. schoonmaak, elektra algemene ruimten, huismeester). Sommige huurders betalen ook kosten voor gas, water, licht aan hun verhuurder; die kosten tellen niet mee.

Hoe weet ik wat mijn kale huur is?

Ieder jaar krijgt u een brief over de huurverhoging. Daarin staat wat u kale huur (netto huur) is en wat u eventuele servicekosten zijn. Bij de huurverlaging gaat het om de kale huur. U kunt deze gegevens ook vinden als u inlogt op Mijn LEKSTEDEwonen.

Hoeveel wordt de huur verlaagd?

Dat hangt af van de hoogte van uw huur. De huur wordt verlaagd tot net onder de aftoppingsgrens die geldt voor uw type huishouden. De aftoppingsgrens is een begrip uit de huurtoeslag. Als uw huurprijs hoger is dan deze grens, wordt uw huurtoeslag ‘afgetopt’ ofwel verlaagd. Deze verschilt per type huishouden. Is uw huur veel hoger dan deze aftoppingsgrens, dan krijgt u een forse huurverlaging. Ligt uw huur maar een paar euro boven de aftoppingsgrens, dan gaat het om een kleine huurverlaging.

Wanneer gaat de huurverlaging in?

Als wij akkoord gaan met uw aanvraag sturen wij een huurverlagingsvoorstel. Op de eerste dag van de 2e maand na de datum van het voorstel gaat de verlaging dan in. Dus als u het voorstel in maart van ons ontvangt gaat de huurverlaging in op 1 mei.

Heeft huurverlaging invloed op de huurtoeslag?

De huurtoeslag is afhankelijk van inkomen, samenstelling huishouden en de hoogte van de huur. Het kan dus zijn dat u na de huurverlaging iets minder huurtoeslag krijgt. Omdat de huurverlaging gaat over het deel van de huur (boven de aftoppingsgrens) waar de huurtoeslag niets of slechts veertig procent van vergoed, gaat u er door een huurverlaging wel altijd op vooruit. U kunt een proefberekening uitvoeren op www.toeslagen.nl.

Denkt u dat u aan alle voorwaarden voldoet, maar heeft u geen bericht ontvangen?

De Belastingdienst kijkt naar het inkomen dat u had in 2019. Mocht dit inkomen niet bekend zijn, dan heeft u van ons een brief ontvangen waarin staat wat u moet doen.
Indien uw inkomen in 2020 is gedaald, komt u mogelijk toch in aanmerking voor huurverlaging. Uw inkomen moet dan minimaal zes maanden lang lager zijn dan de geldende inkomensgrens. Bij de bepaling van het inkomen telt het inkomen van de huurder en/of partner, eventueel inwonende volwassenen en thuiswonende kinderen vanaf 27 jaar mee. Het gaat hierbij om het gezamenlijk inkomen in 2020.
Als u huurverlaging aanvraagt, dan moet u de volgende gegevens aanleveren:

  • Inkomensoverzichten, het makkelijkste is dat u een inkomensverklaring bij de Belastingdienst aanvraagt. Indien deze niet beschikbaar is kunt u ook recente salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent aanleveren.
  • Ondertekende verklaring over de samenstelling van uw huishouden nodig waarin het aantal personen en de leeftijden vermeld staan. Deze kunt u bij de gemeente aanvragen (uittreksel BRP).

Mail uw aanvraag en de benodigde gegevens naar infolekstedewonennl met als onderwerp ‘Aanvraag huurverlaging’ of maak gebruik van het contactformulier. U kunt uw aanvraag ook opsturen naar LEKSTEDEwonen, postbus 187, 4130 ED Vianen Ut. 

Huurverlaging via specifiek maatwerk

Komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging? Afhankelijk van uw inkomen, huurprijs en huishoudgrootte kunt u in aanmerking komen voor de huurverlaging via specifiek maatwerk. Op basis van uw aanvraag brengen wij de rekenhuur van uw sociale huurwoning dan onder de liberalisatiegrens (€ 752,33). KLIK HIER

Deel deze pagina