Huurverlaging 2021 aanvragen

Net als vorig jaar is er de mogelijkheid om gebruik te maken van het Specifiek maatwerk[1].  De regeling wijkt wel af van vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door huurbevriezing in plaats van huurverhoging en de eenmalige huurverlaging. Bij het Specifiek maatwerk brengen wij de rekenhuur van uw sociale huurwoning onder de liberalisatiegrens (€ 752,33). Dit geldt in principe steeds voor één jaar, maar mocht u daarna nog in dezelfde situatie zitten dan moet u opnieuw een aanvraag indienen. We noemen dit "Huurverlaging via specifiek maatwerk", ontstaan uit een gesloten Sociaal Huurakkoord tussen de Woonbond en Aedes.
LET OP: Deze informatie heeft niet betrekking op de eenmalige huurverlaging 2021

Wanneer kom ik aanmerking?

Is uw rekenhuur (de huur waarover u huurtoeslag kan aanvragen) hoger dan € 752,33 en woont u in een huurwoning met een gereguleerd contract (sociale huurwoning)? Is uw inkomen hoger dan € 32.200, maar lager dan €34.200 en bestaat uw huishouden uit minimaal drie personen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de huurverlaging via specifiek maatwerk. Hierbij wordt uw rekenhuur onder de liberalisatiegrens (€ 752,33) gebracht.

Wanneer en hoe kunt u een verzoek indienen?

Gedurende het gehele jaar 2021 kan huurverlaging via specifiek maatwerk worden aangevraagd. Let op: u kunt alleen een verzoek indienen als:

  • U tenminste 6 maanden relatief te duur woont. OF
  • U de hoofdbewoner bent én de pensioengerechtigde leeftijd[2] bereikt in de periode voor het verzoek tot huurverlaging via specifiek maatwerk én de huurprijs van uw woning boven de liberalisatiegrens is gekomen. 

Complete aanvraag en bericht

Bij de aanvraag moet u documenten meesturen waaruit blijkt:

  • Inkomensoverzichten (2020) van alle bewoners van 18 jaar en ouder die op uw adres staan ingeschreven, het makkelijkste is dat u een inkomensverklaring bij de Belastingdienst aanvraagt. Indien deze niet beschikbaar is kunt u ook recente salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent aanleveren.
  • Ondertekende verklaring over de samenstelling van uw huishouden waarin het aantal personen en de leeftijden vermeld staan. Deze kunt u bij de gemeente aanvragen (uittreksel BRP).

Wij nemen uw aanvraag alleen in behandeling als alle documenten aanwezig zijn. U krijgt van ons in alle gevallen bericht over de toekenning van de huurverlaging. Kunnen wij niet overgaan tot toekenning, dan ontvangt u de reden van afwijzing.

Wanneer gaat de huurverlaging in?

Als wij akkoord gaan met uw aanvraag sturen wij een huurverlagingsvoorstel (toekenning). Op de eerste dag van de 2e maand na de datum van het voorstel gaat de verlaging dan in. Dus als u ons voorstel in april ontvangt, dan gaat de huurverlaging via specifiek maatwerk in op 1 juni. 

Aanvragen en contact

Denkt u in aanmerking te komen voor huurverlaging via specifiek maatwerk? Mail dan uw aanvraag en de benodigde gegevens naar infolekstedewonennl met als onderwerp ‘Aanvraag huurverlaging via specifiek maatwerk’ of maak gebruik van het contactformulier. U kunt uw aanvraag ook opsturen naar LEKSTEDEwonen, postbus 187, 4130 ED VIANEN Ut. 
Heeft u vragen over de huurverlaging, dan informeren wij u graag. Naar contact 


[1] Specifiek Maatwerk geldt alleen voor huurders van een sociale huurwoning bij een woningcorporatie. Huurders van vrije sector huurwoningen komen hiervoor niet in aanmerking.

[2] Voor deze regeling geldt de datum waarop de leeftijd van 66 jaar en 4 maanden wordt bereikt.

Deel deze pagina