Jongerenhuisvesting

De woningnood onder jongeren in Vianen is groot. Ruim 1.300 jongeren onder de 35 jaar staan ingeschreven als woningzoekende en hun kansen op een leuke en betaalbare woning in Vianen zijn erg klein. lekstedewonen wil met korte en lange termijn oplossingen voorkomen dat steeds meer jongeren (noodgedwongen) uit Vianen wegtrekken. Mede dankzij de input van een enthousiaste groep jongeren (“Wij willen wonen in Vianen”) zijn een aantal initiatieven gerealiseerd.

Woningen labellen voor jongeren
Wij hebben 123 woningen in 2011 gelabeld voor jongeren:
- Alle eenkamerappartementen in de Vijfheerenlanden voor alleenstaanden onder de 23 jaar.
- De tweekamerappartementen aan de Benedictushof en in het centrum voor jongeren onder de 30 jaar.
- De helft van alle vrijkomende tweekamerappartementen in de Vijfheerenlanden worden toegewezen aan 1 of 2 persoonshuishoudens onder de 30 jaar.

Bouwen voor jongeren en starters
Wij werken aan een leuk en betaalbaar aanbod huur- en koopwoningen. Aangezien voor velen de stap naar een koopwoning niet haalbaar is, heeft LEKSTEDEwonen in twee nieuwbouwprojecten woningen overgenomen van projectontwikkelaars. In De Bleek Vianen zes woningen en in De Plataan van Helsdingen acht woningen. De 14 woningen zijn vervolgens met korting en voorrang aan starters verkocht.
In de Bascule realiseren wij 20 koop- en 16 huurappartementen. Het complex wordt dé ontmoetingsplek van de wijk en biedt onderdak aan de Brede School, diverse wijkvoorzieningen en 36 appartementen. Twaalf appartementen zijn met voorrang én korting aan starters verkocht met de Koopgarantregeling.