Toewijzingsvoorwaarden

Als gevolg van overheidsmaatregelen moeten woningcorporaties ten minste 90% van hun vrijkomende huurwoningen (met een huurprijs tot € 720,42) toewijzen aan huishoudens met een gezamenlijk jaarinkomen tot € 42.436. Hierbij geldt dat minimaal 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen gaan naar huishoudens met een inkomen tot € 38.035.

De bedoeling is dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Van alle vrijkomende sociale huurwoningen kan dus maximaal 10% worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tussen € 38.035 en € 42.436 (middeninkomens).
LEKSTEDEwonen heeft de overige ruimte nodig om huishoudens te huisvesten die een hoger inkomen hebben en vanwege renovatie of sloop dringend een andere woning nodig hebben. LEKSTEDEwonen verhuurt daarom buiten deze groep geen sociale huurwoningen aan woningzoekenden met een gezamenlijk jaarinkomen boven € 42.436.

Let u erop dat uw inkomensgegevens juist vermeld staan bij WoningNet? Als achteraf blijkt dat het inkomen niet klopt, trekken wij de woningaanbieding in.