Woning accepteren

U heeft gereageerd op een woning van LEKSTEDEwonen en staat bovenaan? Dan nemen wij contact met u op om de verdere gang van zaken met u te bespreken. U krijgt een aanbiedingbrief en als u de woning accepteert, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.

Voorlopige woningaanbieding
Als eerste kandidaat ontvangt u een aanbiedingsbrief (via mail). In deze voorlopige woningaanbieding staat beschreven of u contact kunt opnemen met de vertrekkende huurder voor een bezichting van de woning. Voldoet de woning niet aan uw wensen, dan kunt u de woning weigeren met het toegestuurde antwoordformulier. Geef dit wel tijdig door, zodat wij de woning aan de volgende kandidaat kunnen aanbieden.

Intakegesprek
Heeft u de woning geaccepteerd, dan controleren wij tijdens het intakegesprek de volgende gegevens: het inkomen, het aantal personen dat de woning gaat betrekken en of u op dit moment een betalingsachterstand heeft. Wat vragen wij van u? Als kandidaat moet u de volgende gegevens verstrekken van uzelf en alle meeverhuizende volwassenen:
• Inkomensverklaring. Deze inkomensverklaring kunt u gratis aanvragen bij de Belastingdienst, online via Mijn Belastingdienst of telefonisch (0800) 05 43.
• Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), waarop staat aangegeven vanaf wanneer u op uw huidige adres woonachtig bent. Op dit uittreksel moet ook uw adreshistorie vermeld staan.
• Verhuurdersverklaring, als u niet bij LEKSTEDEwonen huurt.
Wij vertellen of er nog onderhoudsplannen aan de woning worden uitgevoerd en horen wij graag wat uw plannen zijn. Daarnaast bespreken we wat wij van u als huurder straks verwachten en wat u van ons kunt verwachten.

Inboedel overnemen
Het kan zijn dat de vertrekkende huurder u vraagt om spullen over te nemen. U bent hier nooit toe verplicht. Ook als u niets overneemt, krijgt u de woning aangeboden.  Als u wel spullen overneemt, dan moet er een overnameformulier worden ingevuld. Meer hierover leest u de brochure Aandachtspunten bij overname.