Doelgroepen

In de gemeente Vijfheerenlanden zijn de wachttijden voor een betaalbare woning lang en in de regio Utrecht is dat niet anders. LEKSTEDEwonen zet zich al jarenlang primair in voor alle huishoudens die moeilijk in hun eigen huisvesting kunnen voorzien met een bruto jaarinkomen tot € 38.035, zoals 65-plussers (senioren), starters en studenten.

Wat zijn onze primaire doelgroepen?