Urgentie

Er zijn situaties waarin het noodzakelijk is dat u op zeer korte termijn verhuist. Alleen in uitzonderlijke situaties kunnen woningzoekenden voorrang krijgen bij de toewijzing van een woning. Er is dan sprake van urgentie. U moet de urgentie altijd aanvragen in de gemeente waar u woont. 

Urgentieverklaring
Op de krappe woningmarkt in de regio Utrecht kunt u alleen in echte noodgevallen voor urgentie in aanmerking komen. Bijvoorbeeld als u ernstig ziek bent geworden en daardoor niet meer in uw huidige woning kunt wonen, uw woning wordt gesloopt of als u mantelzorg moet ontvangen of verlenen. Om een urgentieverklaring te kunnen krijgen moet u voldoen aan een aantal strenge regels die zijn vastgelegd zijn in de Huisvestingsverordening Regio Utrecht, gemeente Vianen.

Urgentie aanvragen
Een urgentie kan aangevraagd worden op medische gronden, vanwege mantelzorg (zowel verleners als ontvangers), op financieële gronden of vanwege relatiebeeindiging. U moet de urgentie altijd aanvragen in de gemeente waar u woont. Voor al uw persoonlijke vragen over urgentie kunt u contact opnemen met de gemeente Vijfheerenlanden, telefoon (088) 599 70 00 en www.vijfheerenlanden.nl.