Woningruil

Als u op zoek bent naar een woning die beter aansluit bij uw woonwensen, dan is woningruil het overwegen waard.  Wanneer u van woning wilt ruilen, dan moet u zelf een ruilpartner zoeken. LEKSTEDEwonen wil aan woningruil medewerking verlenen, maar speelt daarbij geen bemiddelende rol. Wij verlenen medewerking als er in ieder geval aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het moet gaan om hoofdhuurders die zich daadwerkelijk in elkaars woningen vestigen. 
  • Er mag geen woning bij betrokken zijn die al leegstaat en ook mag na de ruil geen woning leeg blijven staan.
  • De gezinssamenstelling moet passen bij de grootte van de woning.
  • Het verzamelinkomen moet passen bij de (nieuwe) kale huur prijs van de woning.
  • Wanneer een woning een bijzondere bestemming heeft (bijvoorbeeld een seniorenwoning of een aangepaste woning), dan is woningruil alleen mogelijk als de ruilpartner hiervoor in aanmerking komt. 
  • Er mag geen huurachterstand zijn en/of sprake van overlastproblemen
  • Betrokken verhuurder(s) en gemeente(s) moeten toestemming verlenen

Als alle partijen akkoord gaan met de woningruil kunnen de huurovereenkomsten worden getekend. LEKSTEDEwonen sluit bij woningruil een huurovereenkomst af voor een periode van minimaal één jaar: in de tussentijd mag de huur dus niet opgezegd worden. LEKSTEDEwonen speelt geen rol bij de sleuteloverdracht en is ook niet verantwoordelijk voor een al dan niet correcte overdracht of (niet nagekomen) afspraken.

Wilt u van woning ruilen, dan moet u zelf op zoek naar een ruilpartner. Dat kan bijvoorbeeld via www.woningruil.nl en HuisjeHuisje. Als u een ruilpartner heeft gevonden kunt u samen via het Aanvraagformulier Woningruil een aanvraag indienen. Meer informatie vindt u ook in de Brochure Woningruil.