Verdeling toewijzingen

Vanwege de nieuwe Woningwet moeten corporaties ‘passend toewijzen’ , maar is er ook ‘ruimte’ om woningen aan middeninkomens toe te wijzen. De toewijzingen zijn al volgt:
-    Minimaal 80% toewijzen aan woningzoekenden met een inkomen tot € 38.035,-.
-    Maximaal 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen wordt toegewezen aan woningzoekenden met een inkomen tussen € 38.035 en € 42.436. 
-    Maximaal 10% vrij toewijzen. LEKSTEDEwonen heeft deze ruimte nodig om huishouden te huisvesten die een hoger inkomen hebben dan € 42.436 en vanwege renovatie of sloop dringend hun huis moeten verlaten.