Onze dienstverlening en corona: KLIK HIER

Geen objecten gevonden

Veelgestelde vragen

Huur betalen

Ik wil de huur betalen. Wat is jullie bankrekeningnummer?

De huur kunt u overmaken op IBAN (rekeningnummer) NL16 RABO 0154 1090 02.
T.n.v. LEKSTEDEwonen in Vianen.
Vermeld bij de betaling uw huurdersnummer of adres waarvoor u betaalt.

Hoe kan ik mijn huur betalen?

U kunt de huur op verschillende manieren betalen: de gemakkelijkste en snelste manier is met een doorlopende machtiging. Hiervoor kunt u het formulier "Machtiging doorlopende SEPA incasso" downloaden. Wanneer de huur niet automatisch wordt afgeschreven, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig overmaken van de huur, bijvoorbeeld via internetbankieren (iDEAL) of pinnen op kantoor. Zorgt u ervoor dat het juiste bedrag uiterlijk de 1e dag van de maand op onze rekening is bijgeschreven?
Contant betalen en betaling per creditcard is niet mogelijk op ons kantoor.

Kan ik een acceptgiro ontvangen voor het betalen van mijn huur?

LEKSTEDEwonen is gestopt met het gebruik van de acceptgirokaarten. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de huur: er zijn voldoende veilige en goede betaalalternatieven. De gemakkelijkste manier is met een doorlopende machtiging.

Kan ik een automatische overschrijving ongedaan maken of alsnog later uitvoeren?

Als u het met een afschrijving niet eens bent dan kunt u deze zelf ongedaan maken. Hiervoor moet u contact opnemen met uw bank.
Als een automatische overschrijving niet kan worden uitgevoerd door uw bank- of giro, bijvoorbeeld vanwege saldotekort of een geblokkeerde rekening, dan ontvangt u een reminder. Het is niet mogelijk de automatische overschrijving enkele dagen later nogmaals uit te voeren.

Ik heb betaald, maar krijg toch een herinnering.

Het kan zijn dat uw huurbetaling en de herinnering elkaar hebben gekruist. Zorg ervoor dat u op tijd (voor de eerste van de maand) betaalt, dan ontvangt u geen herinnering.   

Ik maak nu zelf de huur maandelijks over, maar wil liever automatisch betalen. Hoe kan ik dit regelen?

Hiervoor kunt u het formulier "Machtiging doorlopende SEPA incasso" downloaden en invullen. Als u het formulier voor de 15e van de maand retourneert, wordt het vanaf de volgende maand automatisch afgeschreven.

Ik heb eergisteren de huur overgemaakt, maar zie dat niet terug in mijn betaalgegevens in Mijnlekstedewonen

Zodra de betaling is gedaan, duurt het minimaal twee werkdagen voor dit door ons is verwerkt. Daarna kunt u uw betaling terugzien op Mijn LEKSTEDEwonen.  

Hoe hoog is mijn huurachterstand?

Uw huursaldo vindt u in uw persoonlijke dossier in Mijn LEKSTEDEwonen op deze website. 
Heeft u een achterstand in de huurbetaling, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij denken met u mee voor wat betreft een oplossing, voordat de achterstand uit de hand gaat lopen.

Kan ik een betalingsregeling afspreken?

Kunt u de huur niet betalen of verwacht u in de nabije toekomst problemen met de huurbetaling, neem dan tijdig contact met ons op (0347-372020). Wij kunnen u een betalingsregeling aanbieden of eventueel doorverwijzen naar verschillende instanties die u verder kunnen helpen. Als de incasso al uit handen is gegeven aan de deurwaarder, kan er geen betalingsregeling meer worden getroffen. Een betalingsregeling wordt in principe eenmalig getroffen. Het mag geen gewoonte worden.
Als u bent toegelaten tot de WSNP (Wet Schuldsanering) is het niet meer mogelijk om een regeling te treffen. In die situatie mogen er geen nieuwe schulden worden gemaakt.

Ik kan mijn betalingsregeling niet nakomen.

Neem zo spoedig mogelijk contact met ons op (0347-372020). In principe wordt niet van een overeengekomen regeling afgeweken, maar in individuele gevallen kan een uitzondering worden gemaakt. 

Waar kan ik informatie vinden over hulp bij huurachterstand en/of huur- en zorgtoeslag?

Praktische informatie over deze onderwerpen vindt u onder meer op de websites:
www.vianen.nl 
www.toeslagen.nl
www.zelfjeschuldenregelen.nl
www.nibud.nl
  

Kom ik in aanmerking voor Huurtoeslag?

Als uw inkomen laag is, heeft u wellicht recht op Huurtoeslag. Op de website www.toeslagen.nl kunt u berekenen of en hoeveel Huurtoeslag u kunt krijgen.

Hoe vraag ik Huurtoeslag aan?

Huurtoeslag kunt u rechtstreeks aanvragen via www.toeslagen.nl.
U kunt ook een formulier aanvragen bij de BelastingTelefoon (0800-0543).
De Belastingdienst/Toeslagen bepaalt de hoogte van de Huurtoeslag.  

Over welk bedrag wordt huurtoeslag berekend?

Huurtoeslag wordt berekend over de netto huur te vermeerderen met enkele subsidiabele kosten. Dat zijn: schoonmaakkosten gemeenschappelijke ruimten, elektra gemeenschappelijke ruimten en kosten van de huismeester.

Moet ik wijzigingen met betrekking tot mijn huurtoeslag zelf doorgeven?

U bent verplicht om wijzigingen direct door te geven aan de Belastingsdienst. De jaarlijkse huurverhoging van 1 juli hoeft u niet door te geven aan de Belastingdienst. LEKSTEDEwonen geeft de nieuwe huurprijs door.

Ik ben mijn aanzegging huurverhoging kwijt. Waar kan ik mijn nettohuur zien?

Het netto huurbedrag heeft u nodig voor het aanvragen van huurtoeslag. De nettohuur vindt u in uw persoonlijke dossier in 'Mijn LEKSTEDEwonen'.

Wat is mijn rekenhuur?

Rekenhuur is de kale huur, vermeerderd met enkele subsidiabele kosten binnen de servicekosten. Voor huurtoeslag hebt u de netto huur nodig. Woont u bijvoorbeeld in een flatgebouw, dan geeft u ook de kosten op die staan genoemd bij de huismeester, electra, gemeenschappelijke ruimten en schoonmaken centrale ruimten.
Uw huursamenstelling vindt u in uw persoonlijke dossier in 'Mijn LEKSTEDEwonen'.  

Waarom is mijn huur hoger dan die van de buurman terwijl de woning hetzelfde is?

Daarvoor kunnen diverse redenen zijn. Uw buurman kan bezwaar hebben aangetekend tegen een huurverhoging en gelijk hebben gekregen van de Huurcommissie. Of er is in uw woning een voorziening aangebracht (b.v. dubbel glas) en de huurverhoging daarvoor was hoger dan de huurverhoging van uw buren. Dat kan als de wijzigingen in verschillende jaren zijn aangebracht. De kosten zijn immers niet ieder jaar hetzelfde als gevolg van marktwerking.
Er bestaat geen verplichting voor woningcorporaties om huurprijzen van nagenoeg identieke woningen ook gelijk te laten zijn. Bij het aangaan van de huurovereenkomst hebben we een huurprijs afgesproken en die is geldig zolang deze onder de maximaal redelijke huurprijs ligt.   

Ik vind de huur voor mijn woning te hoog. Wat kan ik doen?

Bij iedere woning hoort een maximaal toegestane huurprijs. Hoe hoog die maximaal toegestane huurprijs is, wordt bepaald door een puntensysteem.
Dit puntensysteem gaat uit van alle voorzieningen die de woning heeft en de grootte van de woning. Bij elke score hoort een wettelijk vastgestelde -maximale- huurprijs. Op de website van de Huurcommissie vindt u meer informatie over de puntentelling en maximale huur.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden