Jaarverslagen

In de jaarverslagen leggen wij verantwoording af over onze volkshuisvestelijke en financiële prestaties die wij in dat verslagjaar hebben gepleegd. In de jaarverslagen vindt u het volkshuisvestingsverslag, de geconsolideerde jaarrekening en de overige gegevens voor de toezichthoudende instanties, zoals het gevoerde beleid gedurende het verslagjaar, de behaalde resultaten en mededelingen over de verwachte ontwikkelingen.

Hieronder kunt u de jaarverslagen van LEKSTEDEwonen downloaden:

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011


  
    
Jaarverslag 2013   Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011