Sidewendervelt ontmoeting

Op 15 juni 2016 was het een feestelijk en informele bijeenkomst in De Krooshof. Deze middag stond vooral in het teken van het ‘Wonen in Sidewendervelt’ en ook de vernieuwing van het dorpshart van Zijderveld. Het was een mooi moment om ervaringen te delen, elkaar te ontmoeten en nader kennis te maken. 

De samenwerking tussen de gemeente Vianen, Hervormde Gemeente Zijderveld, Stichting Verenigingsgebouw Zijderveld en LEKSTEDEwonen heeft een lange aanloop gekend, maar het eindresultaat mag er zijn! Het nieuwe dorpshuis is geopend, er zijn 12 huurwoningen en een appartementengebouw gerealiseerd, de leefbaarheid is verbeterd en ook de buitenruimte is flink aangepakt. Hiermee is een mooie impuls aan het dorp gegeven.
De afronding van het plan en de inzet om de leefbaarheid in het dorp te vergroten in combinatie met nieuwbouw is 15 juni 2016 gevierd met bewoners en direct betrokkenen. Tijdens een feestelijke en informele bijeenkomst is ook de ontmoetingsbank, een ronde boombank op het plein voor De Krooshof, officieel in gebruik genomen.  De ontmoetingsbank van Zijderveld is aangeboden door de gemeente Vianen, LEKSTEDEwonen en aannemersbedrijf Gebr. Blokland.