LEKSTEDE energie BV

LEKSTEDEwonen kiest bewust voor duurzame energie en onderzoekt duurzame alternatieven. Om die reden heeft LEKSTEDEwonen hiervoor LEKSTEDEenergie BV opgericht. Door de Warmtewet wordt LEKSTEDEwonen, naast uw verhuurder, ook uw energieleverancier voor verwarming en/of warm tapwater. Voor de woningen/complexen met een Warmte Koude Opslag (WKO-installatie) wordt de energie geleverd via LEKSTEDE energie BV.

Over LEKSTEDE energie BV
LEKSTEDEwonen kiest bewust voor duurzame energie. Dat betekent zo min mogelijk aardgas gebruiken, want deze fossiele brandstoffen raken ooit een keer op. Bovendien komt bij de verbranding CO2-gas vrij, dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Daarom onderzoeken wij het gebruik van duurzame alternatieven, zoals WKO-installaties. Om die reden heeft LEKSTEDEwonen hiervoor LEKSTEDEenergie BV opgericht.

Warmtewet
Bij woningen die zijn aangesloten op een 'warmtenet' kunnen bewoners niet zelf een energieleverancier kiezen voor verwarming en/of warm tapwater. Bij woningen met een individuele CV-ketel hebben bewoners deze keuze wel. De Rijksoverheid heeft in 2014 de Warmtewet ingevoerd om consumenten (huurders) beter beschermen tegen te hoge warmtetarieven voor de levering van warmte. 
Door de Warmtewet worden wij, naast verhuurder, ook gezien als energieleverancier voor verwarming en/of warm tapwater.
Jaarlijks stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een maximumtarief vast voor de levering van warmte via een ‘warmtenet’, waaraan alle energieleveranciers zich moeten houden.
Lees verder over de Warmtewet en warmtetarieven LEKSTEDE energie BV

Optimaal wooncomfort
Bewoners in de complexen "Bascule" en "De Plataan" profiteren van een collectief duurzaam energiesysteem op basis van warmte/koude opslag in de bodem. Dit milieuvriendelijke systeem verwarmt huizen in de winter en koelt ze in de zomer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van lage temperatuur verwarming, afgekort LTV. Optimaal wooncomfort, maar met aanzienlijk minder CO2-uitstoot. Lees meer over LTV.