Warmtetarieven LEKSTEDE energie

Met de Warmtewet worden consumenten beter beschermd tegen te hoge warmtetarieven voor de levering van warmte via een 'warmtenet'. Door de Warmtewet wordt LEKSTEDEwonen, naast uw verhuurder, ook uw energieleverancier voor verwarming en/of warm tapwater. Voor de woningen/complexen met een Warmte Koude Opslag (WKO-installatie) wordt de energie geleverd via LEKSTEDE energie BV. Wat is de Warmtewet, wat betekent dit voor u, op welke woningen is de Warmtewet van toepassing en wat zijn onze warmtetarieven?

Warmtewet
Bij woningen die zijn aangesloten op een warmtenet kunnen bewoners niet zelf een energieleverancier kiezen voor verwarming en/of warm tapwater. Het gaat hier om complexen met een collectieve stookinstallatie (ook wel ‘blokverwarming’ genoemd) of een collectief warmte-koude-opslagsysteem (WKO-installatie). Bij woningen met een individuele CV-ketel hebben bewoners deze keuze wel.
De Rijksoverheid heeft in 2014 de Warmtewet ingevoerd om consumenten (huurders) beter beschermen tegen te hoge warmtetarieven voor de levering van warmte. De Warmtewet zorgt voor een betrouwbare levering van warmte, tegen redelijke voorwaarden en redelijke tarieven, met een goede kwaliteit van dienstverlening. Jaarlijks stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een maximumtarief vast voor de levering van warmte via een ‘warmtenet’, waaraan alle energieleveranciers zich moeten houden.

Warmtetarieven
Van ons woningbezit zijn bijna 1.000 woningen aangesloten op een ‘warmtenet’. Dit betekent dat wij volgens de Warmtewet, naast verhuurder, ook worden gezien als energieleverancier voor verwarming en/of warm tapwater. LEKSTEDE energie BV is de energieleverancier bij complexen met een WKO-installatie (Grote Geusplein en De Plataan). LEKSTEDEwonen is de energieleverancier bij complexen met collectieve stookinstallaties (onder andere Donjon en Vijfheerenlanden).
Aan het begin van ieder jaar informeren wij deze huurders over onze (nieuwe) de warmtetarieven. Wij mogen zelf tarieven vaststellen, maar het tarief mag niet hoger zijn dan het door de ACM maximum vastgestelde tarief. Op de levering van warmte voor WKO-installaties zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.

Voor de complexen aan de Ruinkamp (De Plataan) en het Grote Geusplein (Bascule / De Prenter) kunt u de volgende bestanden downloaden:

2019 Brief Warmtetarieven (WKO-installaties)
Brochure Warmtewet en warmtetarieven
 
2018
 
Brief Warmtetarieven (WKO-installaties)
Brochure Warmtewet en warmtetarieven
 
Divers   Algemene Leveringsvoorwaarden LEKSTEDE energie BV