Organisatie

LEKSTEDEwonen heeft bijna 40 medewerkers die dagelijks werken aan uw woonplezier. Onze bestuurder treedt tevens op als directeur: de heer E. de Groot. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen LEKSTEDEwonen en raadpleegt daarbij ook het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen.

Het VROM-nummer is L-0144. Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht, sinds 1 januari 1998, onder nummer 23036735. LEKSTEDEwonen heeft de ANBI-status. LEKSTEDEwonen is gevestigd in de gemeente Vianen en opgericht op 6 januari 1911. Sinds 16 juni 2011 zijn wij een stichting en zijn de statuten met instemming van de Minister van VROM gewijzigd. De laatste statutenwijziging heeft december 2018 plaatsgevonden vanwege de Veegwet Wonen. Hiermee zijn onze statuten in overeenstemming met de Veegwet Wonen, voor zover dit nog niet het geval is.
De werkorganisatie bestaat uit drie afdelingen: Financiën, Vastgoed en Wonen. LEKSTEDEwonen kent een  integriteitscode, klokkenluidersregeling en procuratieregeling. In onze jaarverslagen kunt u lezen hoe wij onze middelen hebben ingezet.

LEKSTEDEwonen 
- Toegelaten in de U10 gemeenten in de regio Utrecht en de gemeente Leerdam.
- Aangesloten bij en lid van Aedes, Vereniging van Woningcorporaties.
- Aangesloten bij Aedes kieskring Midden-Nederland.
- Lid van Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU).
- Lid van Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU).

Verbindingen
LEKSTEDEwonen heeft verschillende deelnemingen, zoals een 100% belang in Verenigd Belang Holding BV en in LEKSTEDE energie BV. Daarnaast hebben wij verschillende deelnemingen van ondergeschikt belang, waaronder Commanditaire Vennootschap de Uithof III.