Directie

LEKSTEDEwonen kent vanuit de statuten een bestuurder die tevens optreedt als directeur van de werkorganisatie: de heer E. de Groot. Om de taken goed te kunnen vervullen legt de directeur-bestuurder onder meer een aantal voorgenomen besluiten vooraf ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen. In de statuten is aangegeven welke voorgenomen besluiten dat zijn.

Directeur-bestuurder

Het bestuur van LEKSTEDEwonen is sinds 15 januari 2007 in handen van de heer E. de Groot (geboortedatum 30-04-1962). Hij bekleedt de volgende nevenfuncties c.q. is betrokken bij:

  • directeur van Vereenigd Belang Holding BV, als dochteronderneming van LEKSTEDEwonen;
  • directeur BV Vrijstad Vianen, maatschappij tot stadsherstel (sinds 15 april 2009);
  • secretaris van het bestuur van Machado BV te Vianen;
  • lid/voorzitter Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Regionale Woningcorporaties Utrecht (RWU);
  • lid Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties
  • aandeelhoudersvergadering WoningNet;
  • Commanditaire vennootschap Uithof III te Utrecht;
  • algemeen bestuurslid Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU);
  • ledenvergadering certificaathouders Wooninvesteringsfonds te Zeist.

Voor deze nevenfuncties worden geen bezoldigingen ontvangen.