Bezwaar maken

De jaarlijkse huurverhoging gaat in op 1 juli en wordt berekend over de kale huur. De Tweede Kamer stelt jaarlijks de voorwaarden bij de huurverhoging vast. Bent u het niet eens met de huurverhoging dan kunt u schriftelijk bezwaar maken.

U kunt dit op twee manieren doen:
1. U vult het bezwaarschriftformulier van de Huurcommissie in en stuurt het naar ons op.
2. U stuurt ons een brief. Belangrijk is dat u in de brief vermeldt wat uw kale en verhoogde huurprijs is, wat het percentage van de huurverhoging is, de ingangsdatum van uw bezwaar en de reden van uw bezwaar.

Uw bezwaarschrift of brief moet vóór 1 juli bij ons binnen zijn. Als wij het niet eens zijn met uw bezwaar, vragen wij de Huurcommissie een uitspraak te doen.

Meer informatie over bezwaar maken en op welke grond u bezwaar kunt maken, vindt u op de website van de Huurcommissie.