Geen objecten gevonden

Visitatierapport 2015 - 2018

Publicatiedatum: 24-01-2020

Afgelopen najaar is de voor de derde keer de vierjaarlijkse visitatie uitgevoerd bij LEKSTEDEwonen. De visitatiecommissie van Ecorys heeft ons beoordeeld op onze prestaties van de afgelopen jaren (2015 tot en met 2018). Met gepaste trots publiceren wij het eindrapport van deze visitatie. Onze prestaties worden gemiddeld met een 7,7 gewaardeerd.

Beoordeling en aanbevelingen

De visitatiecommissie concludeert dat de prestaties van LEKSTEDEwonen ten aanzien van het realiseren van nieuwbouw bewonderenswaardig zijn en dat er een prestatie van formaat is geleverd. Daarbij zijn zowel het vermogen als de organisatie maximaal benut voor maatschappelijke prestaties passend bij de externe opgaven en de vermogenspositie. Door belanghebbenden worden we gekwalificeerd als een open en toegankelijke corporatie.

Voor alle onderdelen ontvingen wij een hoge waardering. De beoordeling van onze prestaties varieert van 7,5 tot 8,0 per onderdeel. Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering en gaan we de uit deze visitatie voortkomende verbeterpunten actief oppakken.

Met dank aan

Wij bedanken de visitatiecommissie en onze belanghouders voor hun bijdrage en hun waardering. Met onze belanghouders blijven wij graag samenwerken om ons in te zetten voor de volkshuisvesting in de regio.

Het visitatierapport kunt u hier downloaden.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden